လိုခ်င္တာရွာပါ…

လစဥ္ သတင္းမ်ား

The Hot News Weekly

Mizzima

Man Utd Fans

Tet Lann Journal

News Watch Journal

Football-Cafe

လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒမဲ့႐ုိက္ႏွက္ျခင္းနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ သိကၡာက်စရာျဖစ္လာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္

လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒမဲ့႐ုိက္ႏွက္ျခင္းနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ သိကၡာက်စရာျဖစ္လာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္... 

သုံးႏွစ္အတြင္း တုိက္ပြဲေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္အိုတုိ႔အၾကား နားလည္ယုံၾကည္မႈရရွိေနၿပီဟု ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေျပာၾကား

သုံးႏွစ္အတြင္း တုိက္ပြဲေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္အိုတုိ႔အၾကား နားလည္ယုံၾကည္မႈရရွိေနၿပီဟု ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေျပာၾကား... 

တ႐ုတ္က ဂ်ာမနီကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ႔တတိယအႀကီးဆံုး လက္နက္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာ၊ တ႐ုတ္ထံမွ လက္နက္အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူသည့္ အာရွသံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ေန

တ႐ုတ္က ဂ်ာမနီကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ႔တတိယအႀကီးဆံုး လက္နက္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာ၊ တ႐ုတ္ထံမွ လက္နက္အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူသည့္ အာရွသံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ေန... 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု... 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေတြ႕ခြင့္မေပးျခင္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း၊ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန ေျပာၾကား

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေတြ႕ခြင့္မေပးျခင္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း၊ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန ေျပာၾကား... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Latest News

Irrawaddy

DVB

Radio Free Asia (RFA)

De Mo Wai Yan

The Myanmar Post

Popular Myanmar

The Voice Weekly